cestovná kancelária JEKA

Všeobecné podmienky

1. SKUPINY A SKUPINOVÍ VEDÚCI

Pobyty sú organizované pre skupiny, ktoré majú minimálne 15 účastníkov a pozostávajú hlavne z detí alebo mládeže medzi 12 a 20 rokmi. Je dôležité, aby sa členovia navzájom poznali z jednej školy, mládežníckej organizácie, skautskej organizácie, farnosti, športového alebo kultúrneho klubu. Iné typy skupín sú vítané, pokiaľ je možné ich snahy a záujmy realizovať prostredníctvom Jeky, napr. turisti, horolezci, ochrancovia životného prostredia, členovia diskusných a meditatívnych klubov a pod. Pobytov sa môžu zúčastniť i skupiny dospelých, musia však byť presne informovaní o tom, o aký druh pobytu sa jedná a zoznámení s typom ubytovania (viacposteľové izby, WC a sprchy spoločné apod.). Skupiny si pripravia vlastný program a cieľ celodenných aktivít, napr. horské túry a výstupy, turistika, športové aktivity, miestne exkurzie a kultúrny program.Dôležité je, aby vedúci boli dobrými organizátormi, vedeli zostaviť program a boli schopní prevziať zodpovednosť za skupinu plných 24 hod denne. Musia mať rešpekt členov skupiny a dostatočnú autoritu, aby mohli vykonávať svoju funkciu.

2. ČO JE V CENE

* ubytovanie vo vlastných domoch (1 skupina = 1 dom)
* spotreba elektrickej energie, plynu a vody
* doprava autobusmi
* miestne výlety do 50 km za deň v lete, doprava k vlekom v zime
* potraviny pre prípravu 3 jedál denne
* organizačné náklady a informačný servis
* servis a zastúpenie Jeky Brusel v mieste pobytu
* podrobný cestovný sprievodca
* pobyt zdarma pre vedúcich podľa počtu členov skupiny
* zľavy pre deti a hlavného vedúceho

3. V CENE NIE JE

Miestne (rekreačné) poplatky, ktoré skupiny platia na mieste, poistenie zdravotných nákladov, aktivity.

Miestne poplatky:
Rakúsko 1,5 EUR / os. nad 15 rokov / deň,
ČR 10,- Kč / os. nad 18 rokov / deň,
Švajčiarsko 2-4 SF / os / deň,
Maďarsko medzi 300 and 345 Ft/ os nad 18 rokov / deň,
Slovensko 0,5 EUR / os / deň.

4. UBYTOVANIE

JEKA disponuje cca 120 ubytovacími objektmi rozmiestenými po celej Európe, ktoré sú pre tento účel špeciálne vybavené. Každá skupina, veľká či malá, od 15 členov, je ubytovaná v dome, ktorý má sama pre seba. Domy sú umiestené na atraktívnych miestach, väčšina z nich v typickom miestnom štýle. Všetky domy Jeky sú zariadené a vybavené tak, aby si mohli členovia jedlo sami pripraviť a uvariť. V domoch nie je personál, takže účastníci umývajú riad, udržiavajú si izby v čistote a pred odchodom dom dôkladne upracú. Izby sú vybavené poscho-dovými posteľami (4,6,8,12 postelí). Spoločné spálne pre 20 a viac osôb slúžia tým skupinám, ktoré majú 50, 100 alebo viac účastníkov. Niekoľko domov v Gorges du Tarn má ešte rozšírenú kapacitu pre ubytovanie vo veľkých stanoch s drevenou podlahou, elektrickým osvetlením a poschodovými posteľami. V niekoľkých domoch v základniach Adelboden a Wallis sú aj spálne s tzv. "bigbed" - veľkým matracom pre 8 - 10 osôb. Hygienické zariadenia ako umývadla, sprchy a toalety odpovedajú počtu ubytovaných. Spotreba plynu a elektriny je zahrnutá v cene. Účastníci si privezú vlastné posteľné prádlo a uteráky.

5. STRAVA

JEKA zabezpečuje a dodáva skupine kvalitné potraviny pre jedno teplé a dve studené jedlá denne podľa jedálneho lístka, ktorý obdrží vedúci skupiny pred odchodom. Pre celodenné výlety a pre spiatočnú cestu domov si skupina z dodaných potravín pripraví cestovný balíček. Tento postup je štandardný pre všetky základne. V základniach Lechtal, Gorges du Tarn a čiastočne aj v írskej Beara Peninsula zaviedla JEKA mimoriadne výhodný servis: väčšina hlavných jedál je dodávaná profesionálne pripravená a zamrazená, účastníci si ju len zohrejú. Významne si tým ušetria čas. Je užitočné mať v kuchyni niekoho, kto má vo varení prax; kuchár vie najlepšie, ako organizovať prípravu jedla pre väčšie množstvo ľudí a ako využiť pomoc členov skupiny. Účastníci si privezú svoje utierky, hubky na umývanie riadu a korenie pre vlastnú potrebu.

6. DOPRAVA

6.1. JEKA zaistí dopravu autobusmi všetkým skupinám, ktoré dosiahnú minimálny počet 14 platiacich účastníkov vo všetkých termínoch uvedených v tomto katalógu. Trasa a čas cesty autobusu do základne sú pevne stanovené a môžu byť zmenené len na základe vopred dohodnutej zvláštnej dohody. Na cestu si berú účastníci vlastnú stravu, na spiatočnú cestu budú zabezpečené cestovné balíčky.
6.2. Autobus zostáva na mieste počas celého pobytu, v cene sú zahrnuté pri letných pobytoch cesty alebo výlety na miesta do 50 km denne (deň príchodu a odchodu sa nezapočítavá). Vedľajšie náklady spojené s výletmi, ako parkovné, dialničné poplatky a náklady za prejdené km nad uvedený limit, platia vedúci skupiny v Sk vodičovi na mieste. Vzdialenosť pre výlety podľa denného limitu v km je možné sčítať.
6.3. Vodiči budú ubytovaní a budú sa stravovať spoločne so skupinou v rovnakom dome. Vedúci skupiny pridelí vodičovi / vodičom vhodnú miestnosť.
6.4. Skupiny, ktoré si chcú zabezpečiť vlastnú dopravu, budú mať cenu upravenú o kalkulované náklady za dopravu, uvedenú v časti "Termíny a ceny". O zabezpečenie vlastnej dopravy musí informovať vedúci skupiny už pri objednávaní pobytu. Vodič/vodiči skupín s vlastnou dopravou majú pobyt zdarma, pokiaľ skupina dosiahne počet min. 41 účastníkov.
7. DOPRAVA MENŠÍCH SKUPÍN

Malé skupiny spájame na cestu autobusom tak, aby pokiaľ je to možné obsadili celý autobus. Výlety v mieste si dohodnú vedúci: buď cestujú skupiny spoločne alebo vedúci dohodnú rozdelenie výletov v pomere podľa počtu členov.

8. JEKA SERVIS

JEKA zabezpečuje rezerváciu, administráciu, dopravu a poskytuje potrebné informácie vedúcemu skupiny vrátane písomného cestovného sprievodcu. Po celú dobu cesty do a zo základne sme pripravení okamžite riešiť prípadné problémy a mimoriadne situácie. V každej základni máme miestnu kanceláriu Jeky, v ktorej je stála telefónna služba 24 hod. denne a tím spoľahlivých a ochotných dobrovoľných spolupracovníkov, pripravených pomáhať podľa možností. Budú vás navštevovať a poradia vo veciach programu, výletov a aktivít alebo sprostredkujú kontakt s inou skupinou. Pomôžu s čímkoľvek, aby ste z pobytu získali pre svoju skupinu maximum. Pri pobytoch mimo hlavnej sezóny túto službu a dovoz potravín zaistí miestny spolupracovník poverený Jekou. Bude s vami pravidelne v kontakte. JEKA servis môže byť menej intenzívny vzhľadom na termín mimo hlavnej sezóny.

9. ZĽAVY PRE VEDÚCICH A DETI

Súčasťou servisu Jeky pre skupiny je zabezpečenie dopravy, ubytovania a stravy zdarma pre 1vedúceho na 10 platiacich účastníkov pri minimálne 15-ť člennej skupine. Napr.: skupina s 33 účastníkmi má zdarma pobyt pre 15.,22.. a 33. účastníka. Ak dosiahne skupina 39 platiacich účastníkov, zvyšuje sa počet vedúcich zdarma na 5 (napr. 4 vedúci a kuchárka) a z uvedeného počtu má hlavný vedúci právo vziať 2 priamych rodinných príslušníkov za 50% ceny (platí pre zmluvného partnera, ktorý cestuje so skupinou ako hlavný vedúci). Príklad: hlavný vedúci zdarma + 2 jeho rodinní príslušníci za 50% ceny + 3 vedúci zdarma + 1 kuchárka (lekár) zdarma + 37 platiacich členov skupiny = spolu 44 osôb Deti do 2 rokov majú pobyt zdarma, deti od 2 do 7 rokov platia polovicu ceny pobytu + plnú cenu dopravy. (Ak dosiahnu 7 rokov pred odchodom, platia plnú čiastku).

10. GARANČNÝ FOND

V prípade platobnej neschopnosti touroperátora alebo predajcu (cestovnej kancelárie), u ktorého ste si pobyt dohodli, sa môžete obrátiť na cestovný garančný fond a to prostredníctvom predajcu alebo priamo na cestovný garančný fond, ktorý je na adrese: Avenue de la Méterologie 8, 1130 Brüssel, tel.: 0032 2 2406800, fax 0032 2 2406808. Vyžiadajte si garančné podmienky od subjektu, u ktorého ste si pobyt dohodli. Dozviete sa ako postupovať v prípade platobnej neschopnosti, t.j. pri procese vrátenia platieb, ako pokračovať v prípade už nastúpenej cesty, prípadne návratu späť.

11. NEVYHNUTNÉ INFORMÁCIE NA CESTU

11.1. Poistná zmluva, zahrňujúca náklady na liečebnú starostlivosť a náklady na repatriáciu v prípade choroby alebo zranenia je povinná pre všetkých. Vedúci skupiny zodpovedá za to, že každý účastník jeho skupiny bude na konkrétnu cestu poistený.
11.2. Zdravotná starostlivosť: účastníci prejednajú so svojim lekárom, ešte pred odchodom, otázku svojho zdravotného stavu a absolvujú prípadne povinné očkovania predpísané pre krajinu, kam účastník so svojou skupinou cestuje. Vedúci skupiny musia byť informovaní o zdravotnom stave každého nedospelého člena skupiny a prípadných predpísaných liekoch (doporučujeme i pre prípady pobytov skupín dospelých osôb).
11.3. Pasy: vedúci skupiny zodpovedá za to, že všetci členovia jeho skupiny sú vybavení platným pasom, resp. vízami podľa colných predpisov.

12. PODMIENKY PRE VRÁTENIE PEŇAZÍ PRI LYŽIARSKOM POBYTE V LECHTALI :

Jeka vráti alikvotnú časť zaplatenej ceny pobytu za dni, v ktorých nemohol klient Jeky, člen skupiny, pri zimnom pobyte lyžovať na zjazdových tratiach z dôvodu nedostatku snehu v žiadnom z lyžiarskych stredísk, v ktorých platia lístky na lyžiarske vleky 3-Täler Superpass.

* Výpočet alikvotnej časti ceny pobytu sa prevedie tak, že z katalógovej ceny pobytu sa odpočíta doprava a stanoví sa pomer počtu dní celkom a počtu dní, za ktorý sa uplatňuje náhrada.
* Vrátenie peňazí je podmienené oznámením predmetnej skutočnosti do kancelárie Jeky-SK. Vedúci skupiny musia oznámiť nedostatok snehu na lyžovanie hneď prvý deň, kedy takáto situácia vznikne. Peniaze nebudú vrátené, pokiaľ bola v prevádzke aspoň jedna zjazdovka v oblasti vymedzenej platnosti 3-Täler Superpass.
* JEKA vráti peniaze účastníkom prostredníctvom vedúceho skupiny - zmluvného partnera na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať zoznam osôb, ktoré nemohli lyžovať z dôvodu nedostatku snehu a počet takýchto dní. Žiadosť musí byť doložená podpísanými lístkami 3-Täler Superpass všetkých členov, ktorí vrátenie peňazí požadujú. Príslušná suma bude zahrnutá do konečného vyúčtovania predmetného pobytu.
* Vrátenie peňazí neplatí pre bežecké lyžovanie.
* Vrátenie sa tiež netýka peňazí zaplatených za lístky na lyžiarske vleky

13. ĎALŠIE INFORMÁCIE

13.1. Ukážkové videokazety v anglickom (flámskom) jazyku z JEKA základní na vyžiadanie zapožičiame zdarma pre ľahšie predstavenie pobytu členom skupiny. (Videozáznam z novších základní Wallis, Adelboden, Pula a Slovenský raj nie je zatiaľ k dispozícii.)
13.2. Zástupca Jeky navštívi na požiadanie v určitých termínoch skupinu, vedúceho alebo schôdzku rodičov detí, kde predstaví program Jeky a odpovie pritom na všetky otázky.
13.3. Písomného cestovného sprievodcu zo všetkých JEKA základní každý rok aktualizujeme. Obsahuje kompletné údaje o aktivitách, výletoch, exkurziách, informácie o lokalite a praktické rady. Vedúci skupiny obdrží "Sprievodcu" 4 týždne pred odchodom.
13.4. Ak si prajete, aby vás navštívil náš zástupca, ak chcete získať ďalšie informácie alebo si požičať videokazetu, vyplňte a zašlite nám priložený odpoveďový lístok.

CESTA DO VZDIALENÝCH ZÁKLADNÍ
Pre uľahčenie dlhej cesty do vzdialenejších základní môžeme podľa dohody s vedúcim skupiny zaradiť do itinerára dopravcu zastávku na prenocovanie v jednoduchom hoteli alebo hosteli. Pri ceste do Španielska a Francúzska je možné využiť JEKA základňu v Tirolských Alpách, údolie Lechtal..

VÝUKA NEMČINY PRI POBYTE V TYROLSKÝCH ALPÁCH
Podmienky sú rovnaké ako pre ostatné skupiny v systéme Jeky s tým rozdielom, že program bude podriadený jazykovej výučbe. Vedúci skupiny pripraví bežný program - autobusové a turistické výlety alebo športové aktivity a exkurzie. Metodický vedúci rozšíri program o výučbu nemčiny zábavnou formou. Návrh programu dostane vedúci po zaplatení prvej zálohy. Táto ponuka je určená rovnako ako všetky ostatné programy Jeky pre skupiny (školské triedy, krúžky DDM a pod.), nie pre jednotlivcov. Pobyt je vhodný pre skupiny s účastníkmi na približne rovnakej úrovni jazykových znalostí. Podmienkou sú aspoň dvaja vedúci - učitelia nemčiny. Metodickú prípravu a program výučby zaistí JEKA.